top of page

Ćwiczenie

Posiadamy umowy z innymi producentami. Odwiedziliśmy i zatwierdziliśmy jako dostawców, krajowych i wspólnotowych helikulturystów, z którymi zawarliśmy umowy dostaw, które pozwalają nam podchodzić do sprzedaży z korzystną polityką cenową i warunkami logistycznymi dla klienta końcowego.

 

OPERATOR WSPÓLNOTOWY ES32764572z

 

Zgodnie z naszymi wartościami jako firmy; Posiadamy umowy wyłącznie z zarejestrowanymi hodowcami w zakresie działalności hodowlanej, podlegających w tym zakresie obowiązującym w każdym kraju ustawodawstwu.

bottom of page